POPTEK GIPSTEKNIK AB
DIAKONGATAN 24
216 23 MALMÖ
040-49 24 00
info@poptek.se

PRODUKTER / GIPSTEKNIK.COM

‹‹Tillbaka | Kontakta oss››

Vad är gipsteknik.com?

Det är en interaktiv steg-för-steg anvisning om hur man gipsar olika frakturer och andra ortopediska skador. Ett  hjälpmedel för att kvalitetssäkra gipsningar inom akutsjukvård, ortopedi och handkirurgi.
Innehåller en vuxen– och en barndel.
Att programmet är webb-baserat innebär att en kontinuerlig uppdatering är möjlig, vilket gör programmet up-to-date med alla nyheter inom gipstekniken.
Kan också anpassas till Era önskemål om speciella gipsningar och aktuella telefonnummer och adresser vid Ert sjukhus.
Innehåller även utskriftsbara informationer för patienten att tänka på när man är gipsad.
Utmärkt som undervisningsmaterial  inom utbildningsenheter på ortopediska – och handkirurgiska kliniker.
gipsteknik.com ger dig ökad kunskap genom självstudier.

Du lär dig:

 • Frakturlära
 • Anatomi
 • Olika behandlingsmetoder
 • Olika gipstyper
 • Att ”tolka” röntgenbilder

Modul 1 med gipsningar med kalkgips och modul 2 med applicering av syntetförband (glasfiber och plast) är färdiga och kommer att följas av moduler med funktionella förband, ortoser och specialgipsar.
Det pågår en ständig utveckling av gipsteknik.com, det optimala hjälpmedlet för att kunna applicera adekvata gipsningar med minskade gipskomplikationer och nöjda patienter som följd.

Manual/lathund för gipsteknik.com
Klicka här för att ladda ner lathund till gipsteknik som ett pdf-dokument.

Vad kan gipsteknik.com göra för mig som Doktor?
Din ordination blir korrekt utförd. Det leder till färre återbesök, bättre ekonomi och givetvis nöjdare patienter. Det finns också möjlighet att själv delge av sina erfarenheter. gipsteknik.com uppdateras ständigt.

Vad har gipsteknik.com för mig som Gipstekniker?
Framför allt tillgång till dagsfärsk information om nya alternativa behandlingssätt och material då gipsteknik.com uppdateras på löpande basis.

Hur underlättar gipsteknik.com mitt arbete som Sköterska?
Samtidigt som du gipsar får Du en steg-för-steg anvisning hur du lägger den gipstyp Du ska använda. Med ett knapptryck skriver datorn dessutom själv ut lämplig information som handlar om patientens skada och behandling. Patienten känner sig mer delaktig och Du får en kvalitetssäkring och ökad kunskap om ortopedi.

Jag är elev/kandidat och undrar om gipsteknik.com kan användas för egen utbildning t.ex. på distans?
Givetvis! Eftersom gipsteknik.com körs över Internet, kan Du få en ökad kunskap genom självstudier på Din egen tid. Lär Dig om frakturlära, läkningstider, anpassade behandlingsmetoder, anatomilära och även om bl.a. alternativa gipstyper, ortoser och tejp.

Innehåll - MODUL 1

 • Bildspel på olika gipstyper övre och nedre extremitet.
  • U-gips

  • Helarmsgips cirkulär / uppskuren

  • Radiusskena

  • Dorsal / Volar Finger / Handskena

  • Knäkappa cikulär / uppskuren

  • Ptb-gips

  • Helbensgips cirkulär / uppskuren

  • Helbensskena

  • Achillesgips

  • Amputationsgips

  • Armbågsskena

  • Underarmsgips cirkulär / uppskuren

  • Underbensgips / Gipsstövel m.m


 • Bildspel på olika gipsningar relaterade till speciella frakturer
  • Överarm ( Humerus )

  • Armbåge ( Olecranon )

  • Underarm ( Radius / Ulna )

  • Hand ( Metacarpale )

  • Scaphoideum

  • Fingrar ( Dig. )

  • Lårben ( Femur )

  • Underben ( Tibis / Fibula )

  • Fotled ( Malleolar  )

  • Fot ( Talus , Naviculare , Calcaneus , Metaatrsale )

  • Knä ( Condylfraktur )

  • Rupturer ( Achillessenan . Ligamentskada i tummen )

  • Patellarluxation

  • Underbensamputation m.m


 • Anatomisk översikt vuxen med skelettdelarnas namn på svenska och latin

 • Anatomisk översikt barn med tillväxtzoner

 • Hållteknik – hur man skall hålla vid olika skadetyper.

 • Röntgenbilder till olika skadetyper i undervisningssyfte.

 • Gipsavtagning

 • Historik

 • Gipsnormer – att tänka på vid gipsning

 • Komplikationer – hur man kommer tillrätta med olika gipskomplikationer.

 • Utskriftbar patientinformation med instruktioner om hur man förhåller sig när man är gipsad.

 • Personalinformation med tillhörande rtg-bild för de olika skadetyperna med följande rubriker:
  • Skadeuppkomst

  • Behandling

  • Gipstid

  • Allmänt runt skadan

  • Att tänka på vid gipsning.


 • Barndel med bildspel på hur man gipsar olika barnfrakturer såsom
  • Radiusepifysfraktur

  • Tibiafraktur

  • Fotledsfraktur

  • Epifysfrakturer vid armbågen

  • Supracondylär humerusfraktur

  • Knäfrakturer

  • Lårbensfrakturer

  • Radius/Ulnafrakturer


 • Panorama över barnfrakturer :
  • Salter –Harris-indelning

  • De långa rörbenens frakturtyper


 • Materialåtgång

 • Lägesbild – Hur benet eller armen skall hållas vid gipsning

 • Ordlista – Ord understrykna i texten kan lätt översättas.

 • Info – ruta vid varje gips – och skadetyp om vad man skall tänka på vid gipsning av just denna skada.

Innehåll - MODUL 2

 • Bildspel över hur syntetiska förband ( glasfiber / plast ) appliceras till de olika skadetyperna i modul 1 barn / vuxendel

 • Normer för syntetförbandsläggning

 • Materialåtgång

 • Ordlista

 • Info-ruta vid varje skadetyp där syntet används

 • Utskriftbar patientinformation med instruktioner om hur man förhåller sig när man erhållit ett syntetbandage.

Innehåll - MODUL 3

 • Bildspel med nya gipstyper

 • Diabetesgips

 • Olika hand-fingerförband

 • Bildspel med nya skadetyper

 • Pilonfraktur

 • Quadricepsruptur

 • Patellarseneruptur

 • Bildpel på olika funktionella förband (soft)

 • Bildspel på olika ortoser

 • Knäortoser

 • Underbensortoser (Walkerortos)

Under produktion

 • Seriegips

 • Peva-gipsning

 • Fler röntgenbilder m.m


 


 


COPYRIGHT © POPTEK AB