POPTEK GIPSTEKNIK AB
DIAKONGATAN 24
216 23 MALMÖ
040-49 24 00
info@poptek.se

PRODUKTER / Diabetesfoten

‹‹Tillbaka | Kontakta oss››

Ett vägledningsprogram för gipsning av diabetesfot?

Mål
Att

  • Med detta interaktiva koncept visa på olika gipstekniska lösningar för att uppnå avlastning vid diabetesfotsår eller Charcotförändringar
  • Kvalitetssäkra gipsbehandling vid fotsår och osteoartropati samt minimera komplkationer i form av skav och tryck.
  • Underlätta rätt val av gips - eller syntetförband vid olika typer av sårlokalisationer och i olika skeden av läkningsprocessen.
  • Känna till bakgrunden till sårorsaken och göra en idividuell behandlingsform utifrån pateinetens förmåga att tolerera behandlingen.
  • Hitta en bra övergång i rätt sårläkningsstadie till ortopedteknisk försörjning.


 


Schema för rekommenderade gipstyper


Behandling - steg-för-steg anvisning


COPYRIGHT © POPTEK AB